K-Wurf

 K-Wurf

Ch.Björnebandens Saint Louis Blue & Braveheart`s Gentle Moon

Wurfdatum:23.03.2011

DSC09068

   
Krambambuli bambuIMG_0283-1
                   Krambambuli (Bambu)  
   
 Kingly Luna  
                           Kindly Luna  
   
 King Dingeling  bootsmann
               King Dingeling (Bootsmann)  
   
 Karat-Jente(Jule)  jette u julejette u jule (4)jette u jule (4)
                    Karat-Jente (Jule)